REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (vrácení zboží)

Nevybrali jste si správně? S námi se výběru žebříku bát nemusíte. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu je u nás možné do 14 dnů.

Jak mám postupovat při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu?

Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží nám oznamte svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat nás pomocí kontaktního formuláře níže.

Zboží bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zašlete na adresu Vídeňská 132/100, 619 00 Brno, nebo nám je osobně doručte na naši prodejnu. Pokud jste v souvislostí s uzavřením smlouvy od nás obdrželi zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek.

Kupní cenu zboží Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však můžeme v souladu se zákonem počkat, dokud nám zboží nevrátíte. V případě, že odstoupíte v prvních 14 dnech od doručení zboží, náleží Vám i náhrada nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kdy můžu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?

U nás můžete vrátit každé zboží, které jste si u nás zakoupili.

Dovolujeme si Vás upozornit, že podle zákona odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. kosmetické vady zboží, poškozený obal apod.).

Reklamace

I když je procento vad na dodávaném zboží mizivé, je dobré vědět, že případné nedostatky vyřešíme bezodkladně a k Vaší spokojenosti. Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle, než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

Jak mám reklamovat?

V případě, že se rozhodnete zboží reklamovat, zašlete jej na adresu Vídeňská 132/100,  619 00 Brno.

Zboží můžete reklamovat i osobně na naší prodejně.

O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s Vámi spojit také telefonicky.

O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude zpravidla trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

Kdy můžu reklamovat?

Odpovídáme za vady, která má zboží při dodání a které se na něm v průběhu následujících 24 měsíců projeví. Neneseme však odpovědnost za nově vzniklé vady, zejména pokud vznikly nevhodným užíváním. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi.

Za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

Za dobu pro uplatnění reklamace se považuje ta doba, kdy dojde k doručení zboží na adresu prodejce, nebo kdy dojde k projevu vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu např. telefonicky, e-mailem, osobně, a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen.

Jaká práva mám při reklamaci?

Dále jste oprávněni požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy.

Pokud by takové odstranění vady bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, jste oprávněni požadovat slevu z kupní ceny. V takovém případě si zboží ponecháte a my Vám vrátíme část kupní ceny.

Pokud jde zároveň o významnou vadu, můžete i odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě nám zboží zašlete zpět a my Vám uhradíme celou zaplacenou kupní cenu.

Kontakty

Veškeré dotazy ohledně reklamace a odstoupení od smlouvy Vám rádi zodpovíme, pokud nás kontaktujete na
e-mailu info@ceskezebriky.cz nebo na tel. čísle 530 513 969.